Echografie bij behandeling reumatische aandoeningen

Musculoskeletale echografie kan worden gebruikt bij het behandelen van patiënten met reumatische ziekten die gewrichtspijn, zwelling of mechanische symptomen van specifieke gewrichten vertonen zonder een definitieve diagnose op basis van klinisch onderzoek, volgens een van de 14 aanbevelingen van het American College of Rheumatology task force panel.

Het panel bestaat uit reumatologen van academische en praktijk instellingen, methodologie deskundigen, een pediatrische reumatoloog en een patiënt vertegenwoordiger. Het panel beoordeelde medische literatuur uit Medline, Ovid en Embase databases voor een overzicht van hoe bewegingsapparaat echografie (MSU) in de reumatologie praktijk kon worden vastgesteld voor “redelijk gebruik.” Het panel baseert haar aanbevelingen op drie niveaus van bewijs en hoe zij werden gebaseerd op grond van methodologie door het American College of Rheumatology. Niveau A werd ondersteund door twee of meer gerandomiseerd klinische studies, niveau B werd ondersteund door één gerandomiseerde trial en niveau C werd ondersteund door consensus van experts, kwaliteit van zorg, of case studies.

Onder de andere aanbevelingen en niveau van bewijs:

  • Het is redelijk om MSU te gebruiken bij articulaire en periarticulaire aspiratie of injectie op plaatsen die de synoviale, tenosynovial, bursale, peritendineuse en peri-entheseale gebieden omvatten.  Niveau A.
  • Voor een patiënt met pijn of mechanische symptomen van de heup regio zonder definitieve diagnose op grond van klinisch onderzoek is het redelijk om MSU te gebruiken om effusie, intra-articulaire en periarticulaire laesies, en aangrenzend regionale weke delen te evalueren. Niveau B.
  • Het is redelijk om MSU om de parotis en submandibulaire klieren te evalueren bij een patiënt op vermoeden van de ziekte van Sjögren om te bepalen of zij typische veranderingen hebben als bewijs van afwijking. Niveau B.

“Onze bevindingen, samen met de praktijk trends in de VS en in Europa, voorzien de kans op verdere invoering van [MSU] in reumatologie,”

Het gebrek aan kosteneffectiviteitsstudies en lange-termijn resultaten van MSU zal in verder onderzoek aan de orde moeten komen om de waarde van de technologie te bepalen in vergelijking met andere interventies.